مدیران


 

 

 

آقای مهدی سیاوشی    مدیرعامل         مشاهده رزومه

 

 

 

 

 

 

                                                                                    آقای مهندس نصرالله سعادت خواه     معاون فنی     مشاهده رزومه

 

 

 

 

کارکنان


  

 • خانم بتول بهرمند

  bahremand

   

   

   

  خانم بتول بهره مند

  سمت: امور تصادفات

      

   

   

   

   

   

   

   

 • آقای حمید گنجعلی

   

   

   

   

  آقای حمید گنجعلی

  سمت:اموراراضی

   

   

   

   

   

   

   

 • خانم مهندس راحیل سادات هاشمی

  hashemi

  خانم مهندس راحیل سادات هاشمی

  سمت:کارشناس فضای سبز

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • آقای رامین شفیعی پور

  shafie

  آقای رامین شفیعی پور

  سمت:کارمند

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • آقای سعید کرمی

  karami

  آقای سعید کرمی

  سمت:حمل و نقل

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • خانم سمیه شجاعی

  shojaei

  خانم سمیه شجاعی

  سمت:کارشناس امور مالی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • خانم عصمت سادات پور هاشمی

  poorhashemi

  خانم عصمت سادات پور هاشمی

  سمت:امور اداری

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • خانم فرشته باقری

  bagheri

  خانم فرشته باقری

  سمت: دفتر مدیرعامل

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • آقای محمد حسینی

  hoseaini

  آقای محمد حسینی

  سمت: امور مالی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • آقای محمدعلی حسنی سعدی

  hasnisadi

  آقای محمدعلی حسنی سعدی

  سمت:کارشناس اراضی

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • خانم مهندس معصومه غضنفری پور

  ghazanfari

  خانم مهندس معصومه غضنفری پور

  سمت:کارشناس فضای سبز

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • خانم نسرین سید جعفری اولیا

  seyedjafari

  خانم نسرین سید جعفری اولیاء

  سمت:کارپرداز

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • آقای وحید وهبی

  rajabi

  آقای وحید وهبی

  سمت:خدمات

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Top