بسمه تعالی

مهدی سیاوشی کُرد - فرزند دولت – متولد 12/16/ 1337 - سیرجان

- لیسانس فیزیک از دانشگاه شهید باهنر کرمان

- فوق لیسانس مدیریت دولتی از مرکز آموزش مدیریت دولتی

  مشاغل دولتی به مدت 28 سال :

1-      مشاورومدیرکل حوزه استاندار

2-     معاون امورعمرانی استاندارکرمان

3-     معاون برنامه ریزی وهماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان

4-     مدیرنمونه کشوری در جشنواره شهید رجائی کشور در سال 84

5-     مدیر روابط عمومی استانداری کرمان

6-     کارشناس خبره وزارت کشور

مشاغل بخش خصوصی بمدت 10 سال :

- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه استان کرمان

- مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان ( مجری محور گردشگری ملی هفت باغ علوی )

- عضو هیأت مدیره شرکت آلومینیوم هزار ( بزرگترین کارخانه آلومینیم استان )

- عضو هیأت مدیره شرکت آرین مهتاب ( یکی از بزرگترین شرکتهای نیروگاه ساز بخش خصوصی )

- رئیس هیأت مدیره شرکت مهرآب ماهان کرمان

- عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و فرانسه

- رییس هیأت مدیره مجتمع زراعی کفریز ( برای مدیریت 200 هکتار باغ پسته )

- عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ( دوره هشتم )

- دبیر هیأت رئیسه اتاق بازرگانی استان کرمان

- رییس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی کرمان

  نایب اول رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کرمان    

 

 

   

مجموعه مقالات چاپ شده :

1-      نکاتی پیرامون کشاورزی استان کرمان     نامه اتاق بازرگانی شماره هفتم شهریور ماه هشتاد و چهار

2-     نگاهی به مسائل پسته استان کرمان                نامه  اتاق بازرگانی شماره ششم تیرماه هشتادو چهار

3-     کشاورزی کرمان – چالشها و راهکارها   روزنامه همراه کرمان – سال دوم شماره 49 – 16 شهریور ماه 84 چهارشنبه

4-     نگاهی به مسائل پسته استان کرمان              روزنامه کرمان امروز – دوشنبه 31 مرداد 84 / شماره 1222

5-   نگاهی به مسائل پسته استان کرمان               7     Tehran- Times/Izq/wednesday ,  2015sep                   

6-      نگاهی به مسائل پسته استان کرمان              روزنامه صبح اقتصاد سه شنبه 15 شهریور ماه 84/ شماره 476

7-       توانمندیهای استان کرمان                          12-2005  IRAN-NEWS/Saturday-march

8-    تحول اداری یک ضرورت برای توسعه    روزنامه کرمان امروز – چهارشنبه 23 شهریور ماه 84 / شماره 1232

9-     گاشت گل و گیاهان معطر-               روزنامه کرمان امروز – چهارشنبه 10 تیرماه 83/ شماره 1094

منبع عظیم و بالقوه درآمد در استان کرمان

10-    تأملی در باب صنعت پسته ایران             ماهنامه انجمن پسته –  اردیبهشت 93  / شماره 98    

        ( صادر کنندگان رتبه بندی شوند )        

11-    چند نکته در باب گردشگری               هفته نامه اقتصاد کرمان – تیرماه 94 / شماره 19      

 

Top