مراکزخدماتی وحمایتی

ردیف مشخصات مدیر مجموعه خدمات موقعیت
1 مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری نجمیه خانم دکتر ویکتوریا حبیب زاده درمان ناباروری مسیر رفت مقابل تیر 81
2 سرای سالمندان سلامت   نگهداری و پرستاری از سالمندان مسیر برگشت مقابل تیر 75
         

Top