slide99

بارقه ی یک فکر در ذهنی خلاق و مسئولیت پذیر موجبِ پدید آمدن مجموعه ای شد که به عنوان امانت برای نسل کنونی و میراثی برای نسل های آینده ، سالیان متمادی و شاید قرنها در دیاری با قدمت و عظمتِ باستانی به نام "کرمان"ماندگار خواهد بود.در همین راستا در اواسط دهه ی 70 شمسی مسئولان استان بر آن شدند تا در جهت تحققِ این ایده، تلاشی مضاعف را آغاز کنند . احیایِ کرمانِ باستانی ، استانی که به عنوان وسیع ترین استان کشور11 درصد از مساحت ایران را به خود اختصاص داده، یک ضرورت را به الزام تبدیل کرد . افزایشِ شاخصِ تراکم جمعیت در استان کرمان که خود نمادی از توسعه یافتگی است ، ایجاد و توسعه فرصتهای سرمایه گذاری و خلق فرصتهای جدید اقتصادی از جمله دلایل دیگری بود که تلاش برای اجرایی کردن این ایده با جلب مشارکت های مردمی و بدون بهره گیری از اعتبارات دولتی را بیش از پیش ضروری می ساخت.

عملیات اجراییِ هفت باغ علوی که دو شهر تاریخی و زیبای کرمان و ماهان را به هم متصل می کند ، به عنوان یکی از محورهای توسعه ی آینده کرمان و جنوب شرق ایران در سال 1378  آغاز شد . این مسیر به لحاظ آب و هوا ، استحکام زمین ، برخورداری از آبهای زیرزمینی و همجواری با کوه و دشت بهترین گزینه برای اجرا و تحقق یک طرح مهم بود ؛ از این رو به عنوان « محور گردشگری ملی» متولد شد و تحت مدیریت شرکت عمران علوی ماهان کرمان که در سال 1375 تأسیس شده بود قرار گرفت تا با آماده کردن زیرساختهای لازم و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، این محور را از راه ایجاد مراکز گردشگری ، تفریحی ، تجاری و باغ ویلا هایِ مسکونی به عنوان الگوی توسعه ی گردشگری به همگان معرفی کند .

Top