آغاز بتن ریزی دومین مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی ذخیره ی آب آشامیدنی

IMG 20201027 WA0041

بهنیا غفارزاده مدیرعامل شرکت مهرآب ماهان کرمان از آغاز بتن ریزی دومین مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی ذخیره ی آب آشامیدنی در محور گردشگری ملی هفت باغ علوی خبر داد.

Top