آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت معابر اصلی دهکده های هفت باغ علوی

image 2020 12 27 13 37 35 137 dJo

به گفته معاون اجرایی شرکت عمران علوی ماهان کرمان، معابر اصلی دهکده هایی که فیبر نوری در آن دهکده ها اجرا شده باشد در اولویت زیرسازی و آسفالت قرار دارند.

مهندس سید جواد رشیدی ابراز امیدواری کرد: با پایان اجرای فیبر نوری در هر دهکده، بلافاصله عملیات زیرسازی و آسفالت معابر اصلی آن نیز آغاز شود.

عملیات زیرسازی و آسفالت معابر اصلی دهکده های هفت باغ علوی از دهکده پزشکان حکیم آغاز شد که مدیر عامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان و اعضای هیأت مدیره دهکده نیز حضور داشتند.

Top