آغاز عملیات ساخت مجموعه ی بهشت عقابیان در هفت باغ علوی

IMG 20181203 203946 335

مراسم آغازعملیات ساخت مجموعه ی بهشت عقابیان ( مجموعه ی آموزشی ، تفریحی ویژه ی معلولان ) در هفت باغ علوی برگزار شد.

Top