اجرای مرحله دوم طرح توسعه روشنایی بوستان لاله

IMG 20190830 123950 499

مرحله دوم طرح توسعه روشنایی بوستان لاله محور گردشگری ملی هفت باغ علوی اجرا شد.

یادآور می شود: بوستان لاله به یاد شهدای والامقام استان کرمان احداث شده است.

ارسال عکس: آقای شفیعی

Top