ادامه ی ساماندهی میدان کنارِ کارتینگ

IMG 20181011 105118 969

اجرای طرح ساماندهی و زیباسازی میدان کنارِ کارتینگ در محور گردشگری ملی هفت باغ علوی ادامه دارد.

Top