استان کرمان میزبانِ اولترا ماراتن بین المللی راه ابریشم ایران

image 2018 9 26 8 56 30 846 jHK

سومین اولترا ماراتن بین المللی راه ابریشم ایران ، هفتم تا چهاردهم مهرامسال در بیابان لوت منطقه شهداد برگزار می شود.

Top