اطلاعیه درباره ی دریافت کدپستی

NewsImage

باپیگیری های صورت گرفته، کدپستی همه ی قطعات و ویلا باغ های محور هفت باغ علوی تعیین شده است؛ مالکان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگیِ چگونگی دریافت کدپستی با شماره تلفن۳۲۵۱۴۳۲۳ دفتر پست شهید قندی، ابتدای ترمینال قدیم کرمان تماس بگیرند.

 

Top