اطلاعیه شرکت عمران علوی ماهان کرمان

warning

قابل توجه مالکان محترم زمین در محور هفت باغ علوی


توصیه می شود پیش از هرگونه اقدام برای ساخت و ساز و به منظور اطمینان از موقعیت زمین و جانمایی صحیحِ قطعه، با شرکت عمران علوی ماهان کرمان هماهنگ کنند.
مسئولیت جانمایی و ساخت و سازِ اشتباه به عهده مالک است.

Top