اطلاعیه ی شرکت عمران علوی ماهان کرمان

photo 2017 02 26 12 18 04

به متقاضیان خرید زمین در محور هفت باغ علوی توصیه می شود به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و پیش از انعقاد هر گونه قرارداد، برای استعلام زمین به شرکت عمران علوی ماهان کرمان واقع در کیلومتر یک محور هفت باغ علوی - طبقه فوقانی کرمان موتور مراجعه فرمایند، یا با شماره تلفن همراه ۰۹۱۳۳۴۰۴۷۶۵ تماس بگیرند.

Top