برپایی بازارچه ی نوروزی صنایع دستی و سوغات کرمان در هفت باغ علوی

IMG 20190322 152601 578

بازارچه ی نوروزی صنایع دستی و سوغات کرمان تا یازدهم فروردین 98 در ابتدای محور گردشگری ملی هفت باغ علوی برپاست.

Top