بازدیدمدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان از تالار در حال ساخت هفت باغ

بازدیدمدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان از تالار در حال ساخت هفت باغ
این تالار بامساحت۵۰۰۰مترمربع و زیربنای ۱۱۰۰مترمربع ویژه برگزاری جشن ازدواج، مراسم وهمایشها،۲۲بهمن افتتاح می شود.

Top