همايش پياده روي خانوادگي به مناسبت هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت، همايش پياده روي خانوادگي به همت سپاه ثارالله استان كرمان در محور گردشگري ملّي هفت باغ علوي برگزار شد

١٣٩٥/٠٢/٠٩

Top