برگزاری کلاس آموزش آتش نشانی

PicsArt 03 11 11.39.35

کلاس آموزش آتش نشانی امروز در انبار مرکزی شرکت واقع در محور هفت باغ علوی برگزار شد.

Top