بسته شدن دوربرگردان های بخش هایی از محور هفت باغ علوی

image 2020 5 11 12 30 43 972 PGm

مدیر عامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان گفت: دوربرگردان های بخش هایی از محور هفت باغ علوی، طبق مصوبه ی استانی و با هدف افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز تصادفات بسته شدند.


مهدی سیاوشی به رانندگان توصیه کرد از عجله در رانندگی پرهیز و سرعت مجاز را در این محور گردشگری رعایت کنند.

Top