بوستان لاله هفت باغ علوی تا اطلاع ثانوی تعطیل است

warning 

 

شهروندان گرامی             

با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای حفظ سلامتی شما، بوستان لاله هفت باغ علوی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

Top