انتقال گاردریل های آسیب دیده به کارگاه

image 2020 6 28 11 29 18 289 S4o

مدیرعامل شرکت مهرآب ماهان کرمان گفت: قرار است دستگاهی به منظور تعمیر گاردریل های خسارت دیده بر اثر تصادفات، به کارگاهی در محور هفت باغ علوی منتقل شود تا همه ی این حفاظ هایِ آسیب دیده به صورت یکجا تعمیر و دوباره در محل های خود نصب شوند.
مهندس بهنیا غفارزاده افزود: گشت راهداری محور عهده دار جمع آوری و انتقال این گاردریل ها به کارگاه است.
وی از رانندگان خواست برای پیشگیری از سوانح، قوانین راهنمایی و رانندگی به ویژه سرعت مجاز را در محور هفت باغ علوی رعایت کنند.

 

Top