تکذیب شایعه ی اقدام شرکت عمران علوی ماهان کرمان برای فروش اراضی

159262712317366300

به دنبال انتشار و بازنشر شایعه ای کذب در فضای مجازی مبنی بر اقدام شرکت عمران علوی ماهان کرمان برای فروش تعدادی قطعه زمین در محور گردشگری ملی هفت باغ علوی، بدین وسیله به اطلاع مردم شریف می رساند این شایعه کذب بوده و شرکت عمران علوی ماهان کرمان عامل انتشار آن را در فضای مجازی شناسایی و از طریق مبادی قانونی پیگیری خواهد کرد.

همچنین پیرو اطلاعیه های قبلی به متقاضیان خرید زمین در محورهفت باغ علوی توصیه می شود به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و پیش از انعقاد هر گونه قرارداد، برای استعلام زمین به شرکت عمران علوی ماهان کرمان واقع در کیلومتر یک محور هفت باغ علوی - طبقه فوقانی کرمان موتور مراجعه فرمایند، یا با شماره تلفن همراه ۰۹۱۳۳۴۰۴۷۶۵ تماس بگیرند.

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              شرکت عمران علوی ماهان کرمان 

                                                                                                                                   مجری محور گردشگری ملی هفت باغ علوی

                            

 

Top