حضور گردشگران اصفهانی در هفت باغ علوی

PicsArt 10 31 10.30.20

جمعی از گردشگران اصفهانی امروز (97/8/9) از بوستان لاله ی محور گردشگری ملی هفت باغ علوی دیدن کردند.

ساعت گلِ بوستان لاله از جاذبه های این محور است.

ارسال عکس : همکارمان آقای شفیعی

Top