دستور مساعد شهردار کرمان برای رفع مشکلات برخی پروژه های هفت باغ علوی

PicsArt 12 03 10.33.37

مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان از صدور دستور مساعد شهردار کرمان برای رفع مشکلات برخی پروژه های در دست ساختِ بخش خصوصی در محور هفت باغ علوی خبر داد.

در نشست بررسی مشکلات برخی پروژه های این محور گردشگری که در شهرداری کرمان برگزار شد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هم حضور داشت.

Top