ساعت شروع و پایان فعالیت اداری شرکت های عمران علوی و مهرآب ماهان تا اطلاع بعدی

6799cfbe d034 4ef8 a928 618518c3808e

به استحضار می رساند: شروع فعالیت اداری شرکت های عمران علوی ماهان کرمان و مهرآب ماهان کرمان تا اطلاع بعدی، ساعت هشت صبح و پایان کار ساعت سیزده تعیین شده است.

Top