ساعت کاری شرکت های عمران علوی و مهرآب از 24 تا 28 اسفند98

 

IMG 20191219 123849 576

با هدف پیشگیری از شیوع کرونا و نیز حفظ سلامتی افراد، فعالیت شرکت های عمران علوی ماهــان و مـهرآب ماهـان به جز امور ضروری، کاهش یافته و شیفت کاری تنظیم شده است، لـذا خواهشمند است از شنبه 24 اسفند 98 تا چهارشنبه 28 اسفند 98 جـز برای کارهای ضروری آنهم از سـاعت 8 تا ساعت 12، از مراجعه حضوری خودداری فرمایید.

باسپاس

Top