غبارروبی نمازخانه های هفت باغ علوی در آستانه ماه خودسازی وعبادت

در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی و عبادت، نمازخانه های محور گردشگری ملی هفت باغ علوی و بوستان لاله غبارروبی و بنرهایی با مضامین مربوط به ماه رحمت و ضیافت الهی در این محور نصب شد.

PicsArt 05 05 02.35.23PicsArt 05 05 05.02.12

Top