مهدی سیاوشی مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان در بازدید از روند احداث مسجد امام علی (علیه السلام) هفت باغ علوی.

مهدی سیاوشی مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان در بازدید از روند احداث مسجد امام علی (علیه السلام) هفت باغ علوی،بر تلاش مضاعف برای آماده کردن این مسجد تا عید نوروز تاکید کرد.

Top