مهدی سیاوشی مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان در بازدید سرزده از طرح احداث ساعت گل بوستان لاله

مهدی سیاوشی مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان در بازدید سرزده از طرح احداث ساعت گل بوستان لاله ابراز امیدواری کرد: این طرح به یکی از جاذبه های هفت باغ علوی تبدیل شود.

Top