هفت باغ علوی یک پروژه به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی است

مهدی سیاوشی مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان در نشست صمیمی با مستندسازان سینما حقیقت در مجموعه فلامینگو،خاطرنشان کرد: هفت باغ علوی یک پروژه به معنای واقعی اقتصاد مقاومتی است.

Top