مهدی سیاوشی مدیر عامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان روند اجرای طرح مجموعه کافی شاپ و فست فود هوایی در هفت باغ علوی را بررسی کرد.

مهدی سیاوشی مدیر عامل شرکت عمران علوی ماهان کرمان روند اجرای طرح مجموعه کافی شاپ و فست فود هوایی در هفت باغ علوی را بررسی کرد.

Top