میدان اول هفت باغ علوی زیباسازی می شود

a8a1206a bad1 4ebf b4b8 06eccba98ea0

فرشاد رییس شورای اسلامی شهر کرمان در نشست عمومی این شورا با اشاره به سهم ۵۰ درصدی شهرداری کرمان از عرصه ی میدان اول هفت ‌باغ علوی بیان کرد: پروژه ی زیباسازی میدان اول هفت ‌باغ علوی ، بعد از کارشناسی علمی ، منسجم و نظرخواهی از اهل فن ، نهایی شده و براساس سهم آورده ، اجرا می‌شود.

منبع خبر: پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرمان

http://www.kermanshora.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=994

Top