نصب سطل های جدید تفكیک زباله در نقاط مختلف هفت باغ علوی ادامه دارد

image 2018 12 31 11 46 49 923 mqP

مهندس بهنام ملکی طراح و سازنده ی این سطل ، امروز گفت : هر سطل به گونه ای طراحی شده است كه می توان از داخل خودرو هم زباله ها را به تفکیک (زباله ی تر ، كاغذ و مقوا ، بطری و قوطی) داخل مخازن آن انداخت که برچسب های مربوط  به هر مخزن در کنار آن نصب شده است.
وی با یادآوری اینکه همه ی مراحل ساخت این نوع سطل در محور هفت باغ علوی انجام شده است ،  افزود: با توجه به طراحی شیب منفی برای ورودیِ مخازن زباله و ساخت درِ کشویی ، امکان ورود حیوانات به این مخازن وجود ندارد.
مهندس ملکی اعلام کرد: در آینده ی نزدیک هم تعدادی از این سطل ها در هفت باغ علوی نصب خواهد شد.

Top