هفت باغ علوی به شهرستان سیل زده حمیدیه کمک کرد

photo 2017 02 26 12 18 04

هفت باغ علوی تعداد پانصد عدد چراغ روشنایی خیابانی به همراه ترانس و لامپ را به وسیله شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان به شهرستان حمیدیه استان خوزستان ارسال کرد.

Top