همايش دوچرخه سواري حرم تا حرم

همايش دوچرخه سواري حرم تا حرم ( از یادمان شهداي گمنام دانشکده شهيد چمران تا یادمان شهداي گمنام عبدل آباد )

به همت پايگاه حوزه حضرت ابوالفضل ( علیه السلام ) ١٣٩٥/٠٤/٢٩

Top