همایش دوچرخه سواران حامی هوای پاک

IMG 20190119 110233 986IMG 20190119 112611 517

در آستانه ی روز هوای پاک و به همت کمیته ی دوچرخه سواری هیأت ورزش های همگانی استان کرمان ، همایش دوچرخه سواران دوستدار محیط زیست ، هوای پاک و سلامتی ، جمعه 97/10/28 در هفت باغ علوی برگزار شد.

Top