پایان مراحل شمع گذاری ، تحکیم بستر و گودبرداری سپتیک مخازن پروژه ی پارک آبی

IMG 20190307 115402 394

سید محسن مصطفوی مدیر پروژه ی پارک آبی هفت باغ علوی از پایان مراحل شمع گذاری ، تحکیم بستر و گودبرداری سپتیک مخازن در این پروژه خبر داد.

Top