پایان نصب کتیبه های قرآنی در نمای بیرونی مسجد امام علی علیه السلام

PicsArt 01 31 06.15.17

نصب کتیبه های قرآنی ، مزین به سوره های مبارکه ی اخلاص ، فلق و ناس در نمای بیرونی مسجد امام علی علیه السلام هفت باغ علوی پایان یافت.

محمدعلی کاشی تراش کرمانی طراح و مجری این کتیبه ها ، گفت : این کار با سبکی متفاوت و خاص انجام شد و رنگ آمیزی کاشی ها به گونه ای است که با نمای بیرونی مسجد همخوانی دارد.

مسجد امام علی علیه السلام در مسیر برگشت محور گردشگری ملی هفت باغ علوی در حال تکمیل و تجهیز است.

Top