پیوستن شرکت عمران علوی به پویش بسیج ملی کنترل فشار خون

IMG 20190616 101933 420

مدیرعامل،مدیران،کارکنان و کارگران شرکت عمران علوی ماهان کرمان (مجری محور گردشگری ملی هفت باغ علوی) و واحدهای وابسته به این شرکت، به پویش بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند.

Top