کمپ کویری شهداد بازسازی و بهره برداری شد

کمپ کویری واقع در بهترین نقطه کویر از نظر منظر طبیعی و دسترسی به کلوتها و مناطق دیدنی کویر لوت با فاصله 15km از شهر شهداد در مسیر نهبندان بازسازی و به بهره برداری رسید .

Top