نماد خروس ایرانی

03 اسفند 1396
(0 votes)
K2_ITEM_AUTHOR 

 


ارتفاع : هشت متر
برگرفته از نقوش ایرانی
جنس : فلز
طراح و سازنده : آقای منصور علی بیگی از هنرمندان کرمانی
مکان نصب : مسیر برگشت محور گردشگری ملی هفت باغ علوی

 

18648 K2_VIEWS
Top