پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

27

سال خدمت

درباره

شرکت عمران هفت باغ علوی

بارقه ی یک فکر در ذهنی خلاق و مسئولیت پذیر موجبِ پدید آمدن مجموعه ای شد که به عنوان امانت برای نسل کنونی و میراثی برای نسل های آینده، سالیان متمادی و شاید قرنها در دیاری با قدمت و عظمتِ باستانی به نام “کرمان”ماندگار خواهد بود.در همین راستا در اواسط دهه ی 70 شمسی مسئولان استان بر آن شدند تا در جهت تحققِ این ایده، تلاشی مضاعف را آغاز کنند. احیایِ کرمانِ باستانی، استانی که به عنوان وسیع ترین استان کشور 11 درصد از مساحت ایران را به خود اختصاص داده، یک ضرورت را به الزام تبدیل کرد. افزایشِ شاخصِ تراکم جمعیت در استان کرمان که خود نمادی از توسعه یافتگی است، ایجاد و توسعه فرصتهای سرمایه گذاری و خلق فرصتهای جدید اقتصادی از جمله دلایل دیگری بود که تلاش برای اجرایی کردن این ایده با جلب مشارکت های مردمی و بدون بهره گیری از اعتبارات دولتی را بیش از پیش ضروری می ساخت.

برای پرداخت فیش آب به سایت شرکت مهرآب مراجعه کنید

اخبار و اطلاعیه ها

خدمات هفت باغ علوی

0 +
کیلومتر راه آسفالت
 
0 +
مجتمع تفریحی گردشگری
 
0 +
نفر ایجاد شغل
 
گالری
مدیران
جناب آقای سجاد صفاهانی زاده

مدیرعامل

جناب آقای بهنیا غفارزاده

مدیرعامل شرکت مهرآب ماهان کرمان و معاون زیرساخت

جناب آقای محمد امین فصیح زاده

معاون املاک