پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

مراکز تفریحی و ورزشی

ردیف مشخصات مدیر مجموعه خدمات موقعیت
1 الماس کویر آقای انتظاری ورزشی - باشگاه سوارکاری - آموزش تنیس مسیر رفت مقابل تیر شماره 243
2 سوارکاری سارینا آقای سریزدی باشگاه ورزشی - سوارکاری مسیر رفت مقابل تیر شماره 208
3 شبدیز اقای توکلی ورزشی - باشگاه سوارکاری مسیر رفت مقابل تیر شماره 208
4 فلامینگو آقای مهاجری مجموعه تفریحی وگردشگری مسیر برگشت مقابل تیر شماره 300
5 باغ پروانه ها آقای روشن ضمیر مجتمع تفریحی و گردشگری مسیر برگشت مقابل تیر شماره 331
6 پالیز 2 آقای نژاد محمودی مجموعه تفریحی - گردشگری - کارتینگ مسیر برگشت مقابل تیر شماره 412