اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه

بدینوسیله به اطلاع کلیه کسانی که در ابتدای طرح تاسیس محور گردشگری ملی هفت باغ علوی نسبت به ثبت نام بصورت اقساطی جهت خرید قطعات

ادامه مطلب »