پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

مدیران و کارکنان

مدیران
جناب آقای سجاد صفاهانی زاده

مدیر عامل

جناب آقای محمد امین فصیح زاده

معاون املاک

جناب آقای بهنیا غفارزاده

مدیرعامل شرکت مهرآب ماهان کرمان و معاون انرژی

کارکنان