پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

حضور جناب آقای دکتر صفاهانی زاده مدیر عامل محترم شرکت عمران علوی ماهان کرمان در نمایشگاه کیش اینوکس 2023

حضور جناب آقای دکتر صفاهانی زاده مدیر عامل محترم شرکت عمران علوی ماهان کرمان در نمایشگاه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور و نمایشگاه بین‌المللی بورس ، بانک ، بیمه و خصوصی سازی با مشارکت بخش مهمی از ساختار اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور
با حضور مسئولین ، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، برگزاری نشست‌های تخصصی و همایش‌های جانبی با محورها و موضوعات روز اقتصادی
برگزاری جلسات متعدد همتایابی و مذاکرات تجاری ، حضور نمایندگان کشورها و شرکت‌های خارجی و تشکیل نمایشگاه با حضور بازیگران موثر اقتصادی کشور در فضای تخصصی و مساعد جزیره کیش که فرصت مناسبی را جهت حرکت در مسیر تحقق اهداف مورد نظر در سال مهار تورم ، رشد تولید فراهم خواهد آورد.