پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

حضور مدیران و کارکنان شرکت عمران علوی در روز درخت کاری

با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و حمایت از پایداری منابع طبیعی، مدیران و کارکنان شرکت عمران علوی، در این رویداد مهم شرکت نمودند و به کاشت درختان جهت حفظ زیستگاه‌ها و توسعه سبز اختصاص دادند. امیدواریم با تلاش مشترک، بتوانیم محیط زیست را در کنار توسعه پایدار، به نسل‌های آینده بهتری ارائه دهیم.