پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

رزومه آقای مهندس نصرالله سعادت خواه

– مهندس نصرالله سعادت خواه

– سمت: معاون فنی شرکت عمران علوی ماهان کرمان

تحصیلات

 فوق دیپلم معماری و لیسانس عمران

فعالیت ها

– از سال 51 تا اواسط 54 : شرکت بین المللی نورترپ پیچ (مجری ساختمانهای مخابراتی در سراسر کشور) به عنوان رییس کارگاه ساختمانی

– از سال 54 تا71: شرکت ملی صنایع مس ایران در سرچشمه:

الف: نقشه کش و نقشه کش ارشد (معدن و ساختمانی)

ب: رییس کارگاه ساختمانی – سرپرست اداره نوسازی – مسئول نظارت و برنامه ریزی

ج: طراحی در زمینه معماری و ساختمانی – بازرس ساختمانی کارخانه

د: نظارت شهرک هزار واحدی در رفسنجان

ه: طراحی و نظارت بر مجموعه خیریه حضرت ابوالفضل (علیه السلام) در سه راهی رفسنجان – کرمان – سرچشمه

– ازسال 71 تا 81 در شرکت مهندسین مشاور معماری وشهرسازی مشتاق:

الف – مدیر فنی و امور اجرایی

ب- سر ناظر محور هفت باغ علوی

از سال 81 : کارهای شخصی

الف: نظارت برساختمان 7 طبقه (دارای 42 و احد مسکونی) بازنشستگان شرکت ملی صنایع مس ایران واقع در جاده تهران – جنب پمپ بنزین صدف

ب:طراحی داخلی ساختمان اداری فعلی بهزیستی (واقع در بلوار جمهوری اسلامی شهر کرمان) و تبدیل از هتل به اداری و نظارت برآن

ج:طراحی مجموعه آپارتمان مجموعه مسکونی 70 واحدی زمین های کارکنان دانشگاه پیام نور در شهرک الغدیر

د:طراحی و اجرای ساختمان 4 طبقه مسکونی با فروشگاهها در خیابان امام جمعه (صاحب ملک مرحوم محمد سلطانی)

* معاون فنی شرکت عمران علوی ماهان کرمان از سال 83 تاکنون