پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

روز قدس روز بزرگ آزادی

فرا رسیدن روز قدس و روز جهانی آزادی فلسطین بر تمامی مردم ایران و عاشقان گرامی باد.