پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

مصاحبه جناب آقای دکتر سجاد صفاهانی زاده مدیر عامل محترم شرکت عمران علوی ماهان کرمان با برنامه طبیب شبکه ۳ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص حوزه سلامت و گردشگری

مصاحبه جناب آقای دکتر سجاد صفاهانی زاده مدیر عامل محترم شرکت عمران علوی ماهان کرمان با برنامه طبیب شبکه ۳ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص حوزه سلامت و گردشگری