پایگاه اطلاع رسانی شرکت عمران هفت باغ علوی

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد

ای عشق آفتاب و زمین ای خلیج فارس          چشم آبی همیشگی قصه های من

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد .